Zakres usług

Prawo cywilne

 • reprezentacja klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych przed sądami wszystkich instancji, m.in. w zakresie roszczeń o zapłatę, roszczeń odszkodowawczych, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych, spraw z zakresu prawa rzeczowego – zasiedzenie i zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności gruntowych, uwłaszczenie
 • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych

Prawo cywilne


Prawo rodzinne i opiekuńcze

– doradztwo i reprezentacja w sprawach sądowych, w tym:

 • o rozwód i separację
 • o alimenty, o zaspokajanie potrzeb rodziny
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej
 • o władzę rodzicielską
 • o przysposobienie

Prawo rodzinne i opiekuńcze


 

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego
 • kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców
 • zakładanie spółek i innych podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym
 • prowadzenie negocjacji
 • reprezentacja w sprawach sądowych

Prawo gospodarcze


 

Prawo spadkowe

– doradztwo i reprezentacja w sprawach sądowych, w tym:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • doradztwo w zakresie przyjęcia/odrzucenia spadku, roszczeń o zachowek, ważności testamentu

Prawo spadkowe


 

Prawo pracy

–  prowadzenie procesów sądowych w zakresie spraw 
    pracowniczych, w tym m. in.:

 • o przywrócenie do pracy
 • o wynagrodzenie, odprawy, nagrody jubileuszowe
 • o odszkodowania pracownicze
 • wypadki przy pracy

Prawo pracy


 

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • sprawy emerytalne
 • sprawy rentowe
 • sprawy o zasiłki
 • jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i inne

Prawo ubezpieczeń społecznych